ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường

 
 
Code: 00017
Name: Chôm chôm nhân dứa trong nước đường
Price: Call
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường, lon 30.OZ
- Brix: 14-16%; 17-19%; 20-22%. Acid: 0,2 - 0,5%;
- Trọng lượng tịnh/lon: 830g +/-3%; Trọng lượng cái/lon: 430g +/-3%;
- Qui cách bao gói: 24lon/thùng carton; 900 thùng/container 20'DC