ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Măng chồi
Măng chồi

 
 
Code: 00024
Name: Măng chồi
Price: Call

 

Măng chồi đóng hộp, lon A.10  
- Trọng lượng tịnh/lon: 3050g +/-3%; Trọng lượng cái/lon: 1600g +/-3%;   
- Nồng độ muối: 0,75 - 1,5%  
- Măng chồi: 3 - 7 chồi/lon A.10  
- Qui cách bao gói: 6lon/thùng carton; 1000 thùng/container 20'DC