ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy
Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy

 
 
Code: 00197
Name: Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy
Price: Call
Nước dứa cô đặc 60/65brix, đóng túi vô trùng/PE/phuy
- Brix: 60+/-1%; 65+/-1%; Acid: 2 - 3.5%; Ratio: 20 - 30
- Trọng lượng tịnh/túi vô trùng: 260kg;
- Túi vô trùng/PE/phuy, tổng trọng lượng: 275kg
- 80 phuy/container 20'DC