ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)
Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)

 
 
Code: 00241
Name: Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)
Price: Call
- Độ brix: 13,5 - 15%; Acid: 3,2 - 5,0%; Pulp: 2,5 - 4
- Trọng lượng tịnh/túi vô trùng: 180 - 200 kg;
- Đóng gói: rót tự động trong túi vô trùng/bao túi PE/phuy,
- Trọng lượng tịnh: 180kg/phuy (bảo quản -18độ C); hoặc 200kg/phuy (bảo quản: +2 đến +5 độ C)