ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Sản Phẩm Đóng Hộp
Dứa khoanh mini trong nước đường hoặc  nước dứa
Dứa khoanh mini trong nước đường hoặc nước dứa
Dứa miếng trong nước đường
Dứa miếng trong nước đường
Dứa khoanh thường trong  nước đường hoặc nước dứa
Dứa khoanh thường trong nước đường hoặc nước dứa
Xoài cắt vuông cờ trong nước đường
Xoài cắt vuông cờ trong nước đường
Xoài cắt miếng trong nước đường
Xoài cắt miếng trong nước đường
Xoài cắt má trong nước đường
Xoài cắt má trong nước đường
Thạch dửa trong nước đường
Thạch dửa trong nước đường
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường
Chôm chôm nước đường
Chôm chôm nước đường
Cocktail trái cây trong nước  đường
Cocktail trái cây trong nước đường
Đu đủ cắt khúc trong nước đường
Đu đủ cắt khúc trong nước đường
Trứng cút đóng hộp
Trứng cút đóng hộp
Bắp ngọt trong nước đường
Bắp ngọt trong nước đường
Măng chồi
Măng chồi
Măng cát lát đóng hộp
Măng cát lát đóng hộp

Results 1 - 15 of 24 «« Start « Previous 1 2 Next » End »»