ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Sản phẩm cô đặc và puree
Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)
Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)
Chanh dây cô đặc 32 Brix
Chanh dây cô đặc 32 Brix
Chanh dây cô đặc 50Brix
Chanh dây cô đặc 50Brix
Nước dứa đồng nguyên
Nước dứa đồng nguyên
Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy
Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy
Nước xoài puree (Brix: 12 - 16%)
Nước xoài puree (Brix: 12 - 16%)
Thiết bị Decanter
Thiết bị Decanter
Mãng cầu puree
Mãng cầu puree
Thanh long puree
Thanh long puree
Thiết bị cô đặc & puree
Thiết bị cô đặc & puree
   

Results 1 - 10 of 10 «« Start « Previous 1 Next » End »»