ОЗНАКОМЛЕНИЕ
cty
logo
Reliable Exporter - 2007
Reliable Exporter - 2008
"Reliable Exporter  - 2009"
Weblinks
Tin tức & Sự kiện
FEATURED PRODUCTS
Dứa khoanh mini trong nước đường hoặc  nước dứa
Dứa khoanh mini trong nước đường hoặc nước dứa
Dứa cắt khúc đông lạnh (IQF)
Dứa cắt khúc đông lạnh (IQF)
Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)
Chanh dây puree (Brix: min. 13.5%)
Chanh dây cô đặc 32 Brix
Chanh dây cô đặc 32 Brix
Dứa cắt 10x10x10+/-2mm đông (IQF)
Dứa cắt 10x10x10+/-2mm đông (IQF)
Chanh dây cô đặc 50Brix
Chanh dây cô đặc 50Brix
Nước dứa đồng nguyên
Nước dứa đồng nguyên
Xoài cắt vuông cờ trong nước đường
Xoài cắt vuông cờ trong nước đường
Xoài cắt miếng trong nước đường
Xoài cắt miếng trong nước đường
Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy
Nước dứa cô đặc đóng túi vô trùng/phuy
Xoài cắt má trong nước đường
Xoài cắt má trong nước đường
Xoài cắt khúc đông lạnh IQF
Xoài cắt khúc đông lạnh IQF
Thạch dửa trong nước đường
Thạch dửa trong nước đường
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường
Chôm chôm nhân dứa trong nước đường
Xoài cắt má đông lạnh IQF
Xoài cắt má đông lạnh IQF
Xoài cắt đông lạnh (IQF)
Xoài cắt đông lạnh (IQF)
Cocktail trái cây trong nước  đường
Cocktail trái cây trong nước đường
Đu đủ cắt khúc trong nước đường
Đu đủ cắt khúc trong nước đường
Dưa hấu bi đông lạnh (IQF)
Dưa hấu bi đông lạnh (IQF)
Trứng cút đóng hộp
Trứng cút đóng hộp
Nha đam đông lạnh  (IQF)
Nha đam đông lạnh (IQF)
Chanh dây hạt đông lạnh
Chanh dây hạt đông lạnh
Măng chồi
Măng chồi
Chôm chôm đông lạnh (IQF)
Chôm chôm đông lạnh (IQF)
Đu đủ vuông cờ đông lạnh IQF
Đu đủ vuông cờ đông lạnh IQF
Cocktail trong nước đường
Cocktail trong nước đường
Thanh long cắt khúc đông lạnh (IQF)
Thanh long cắt khúc đông lạnh (IQF)
Chuối cắt lát đông lạnh (IQF)
Chuối cắt lát đông lạnh (IQF)
Dứa khoanh mini (0002050)
Dứa khoanh mini (0002050)
Bí đỏ cắt khúc đông lạnh (IQF)
Bí đỏ cắt khúc đông lạnh (IQF)
Ớt tươi đông lạnh
Ớt tươi đông lạnh
Dứa miếng đông lạnh (IQF)
Dứa miếng đông lạnh (IQF)
Cocktail đông lạnh IQF (dứa, thanh long, dưa hấu, chôm chôm)
Cocktail đông lạnh IQF (dứa, thanh long, dưa hấu, chôm chôm)